BUXORODONMAHSULOTLARI

TAFTISH KOMISSIYASI 

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi saylanadi.
Taftish komissiyasi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi uch kishidan iborat.
Taftish komissiyasi a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan saylanadi.
Taftish komissiyasining vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

2022 YIL 9 SENTYABRDAGI O’ZGARTIRISHDAN SO’NG AMALDAGI TAFTISH KOMISSIYASI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Nazarov Ibroxim Sotiqovich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Kogondonmahsulotlari" AJ, ish yurutuvchi
Barakaev Xasan Ergashevich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Qorakuldonmahsulotlari" AJ, qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis

2022 YIL 24 MARTDAN 2022 YIL 9 SENTYABRGACHA TAFTISH KOMISSIYASI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Jovliyev Shuxrat Norboboyevich
Taftish komissiyasi raisi
"O'ZDONMAHSULOT" AK, moliya buxgalteriya hisobi boshqarmasi bosh iqtisodchi
Nazarov Ibroxim Sotiqovich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Kogondonmahsulotlari" AJ, ish yurutuvchi
Barakaev Xasan Ergashevich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Qorakuldonmahsulotlari" AJ, qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis

2021 YIL 25 MARTDAN 2022 YIL 24 MARTGACHA TAFTISH KOMISSIYASI TARKIBI

F.I.SH. Maqom Ish joyi, lavozim
Sobirova Nilyufar Toyirovna
Taftish komissiyasi raisi
"Kogondonmahsulotlari" AJ, hisobchi
Fozilov Otabek Savrievich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Kogondonmahsulotlari" AJ, hisobchi
Barakaev Xasan Ergashevich
Taftish komissiyasi a'zosi
"Qorakuldonmahsulotlari" AJ, mutaxassis
Phone