BUXORODONMAHSULOTLARI

КУЗАТУВ КЕНГАШИ

Кузатув кенгаши бошқарув органи ҳисобланиб, жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.
Кузатув кенгаши ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва Кузатув кенгаши тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Кузатув кенгаши аъзоларининг сони етти кишидан иборат.
Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг Умумий йиғилиши  томонидан бир йил муддатга сайланади.
Кузатув кенгашининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

2021 ЙИЛ 25 МАРТДАН КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ АМАЛДАГИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Мақом Иш жойи, лавозим
Носиров Иброхим
Нурмухаматович
Кузатув кенгаши Раиси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бошқарма бошлиғи
Игамкулов Азиз Абдурасулович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, етакчи мутахассис
Низамов Ахадбек Машрабоевич
Кузатув кенгаши аъзоси 24.08.2021 дан
"O'ZDONMAHSULOT" AK, етакчи юристконсульт
Норбоев Абдуназар Норбой уғли
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бош тафтишчиси
Хужамбердиев Бекзод
Мирзиёдович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бўлим бошлиғи
Тураджанов Саидахмадхон
Анварович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бош иқтисодчи
Ачилов Шавкат Саидович
Кузатув кенгаши аъзоси
"Бухородонмаҳсулотлари" АЖ

2020 ЙИЛ 05 МАЙДАН 2021 ЙИЛ 25 МАРТГАЧА КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТАРКИБИ

Ф.И.Ш. Мақом Иш жойи, лaвозим
Узаков Шухрат Аламович
Кузатув кенгаши Раиси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, бошқарув
раисининг биринчи уринбосари
Игамкулов Азиз Абдурасулович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, АТБ етакчи
мутахассиc
Хасанов Баходир Рамзитдинович
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, МЭ ва ЦБ бош
мутахассис
Норбоев Абдуназар Норбой уғли
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, Д ва УТСТЭБ, бош
технолог
Жовлиев Шухрат Норбобоевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, МЭ ва СБ, бош
мутахассис
Саидов Ният Мейлиевич
Кузатув кенгаши аъзоси
"O'ZDONMAHSULOT" AK, М ва БХБ бошлии
уринбосари
Ачилов Шавкат Саидович
Кузатув кенгаши аъзоси
Тадбиркор