BUXORODONMAHSULOTLARI

QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan
o'tkazilgan
sanasi
Ro'yhatdan
o'tkazilgan
raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so'm)
Aksiyalar
summasi
(so'm)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
01.06.1996
RU101-1
oddiy
46 062
7 100
327 040 200
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
01.06.1996
RU201-1
imtiyozli
465
7 100
3 301 500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
28.03.1998
RU102-2
oddiy
55 375
7 100
393 162 500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
28.03.1998
RU202-2
imtiyozli
465
7 100
3 301 500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
09.09.2004
RU103-3
oddiy
755
7 100
5 360 500
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
06.07.2005
RU104-4
oddiy
28 874
7 100
205 005 400
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
22.04.2010
RU105-5
oddiy
85 004
3 550
301 764 200
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
22.04.2010
RU205-5
imtiyozli
465
3 550
1 650 750
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
18.11.2013
RU106-6
oddiy
1 493
3 550
5 300 150
Aksiyalar
chiqarilishi
аnnulyasiya
qilingan
25.02.2015
RU107-7
oddiy
172 994
3 550
614 128 700
Aksiyalar
muomalada
25.02.2015
RU207-7
imtiyozli
930
3 550
3 301 500
Aksiyalar
muomalada