BUXORODONMAHSULOTLARI

JAMIYATNING MAHSULOTI

                          1-navli un                        

             Omuxta em           

   Kepak

Urug'lik don